MASLINE

Naši maslinjaci

Na farmi je zasadjeno preko hiljadu stabala maslina.Šetalište je asfaltirano i osvjetljeno sa mjestima za sjedenje i pogledom na more.

Možda najpoznatija simbolička konotacija za maslinu je mir. Maslinovo drvo, tačnije maslinova grančica, simbol je mira i prijateljstva. To je upravo ono što naša farma predstavlja, mir i prijateljsku atmosferu.

Galerija: